Thẻ: kịch bản

Video muốn đạt được hiệu quả hay sự thành công, thì một trong những yếu tố quan trọng, then chốt chính là kịch bản. Thông thường, khách hàng có thể chỉ cần kịch bản văn học để hiểu nội dung của bộ phim, cách thức diễn biến cũng như cốt truyện.

Nhưng, đối với các nhà sản xuất phim chuyên nghiệp, như Việt ProducerChúng tôi còn cần đến kịch bản phân cảnh để diễn đạt đúng nhất, hay nhất và ấn tượng nhất nội dung từ kịch bản ban đầu muốn truyền tải. Hay cần thêm storyboard để đội ngũ dựng phim có thể dễ dàng hơn trong việc tạo ra những bộ phim hoạt hình sáng tạo, đạt yêu cầu.