Thẻ: biên kịch

Biên kịch là một trong những hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất phim. Công việc của biên kịch chủ yếu là lên kịch bản cho các bộ phim, video. Một video có kịch bản hay có thể quyết định đến 80% sự thành công, cũng như lan tỏa của video đó.

Do đó, mỗi thước phim tại Việt Producer, luôn phải được đầu tư kịch bản một cách cẩn thận và kỹ lượng trước khi gửi tới khách hàng. Khách hàng cũng có ít nhất 2 lần thay đổi và chỉnh sửa lại kịch bản cho phù hợp với yêu cầu cũng như lĩnh vực kinh doanh.