Lly KEn

Lly KEn

Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim doanh doanh nghiệp, phim sản phẩm, dựng phim animation, motion graphics,... Tôi hiểu rằng: "một thước phim tốt, bên cạnh tính thẩm mỹ, kịch bản hay, diễn viên ưu tú,... Nhưng cốt lõi vấn đề chúng tôi mong muốn gửi tới. Là phải đảm bảo giá trị truyền thông, đáp ứng yêu cầu quảng bá thương hiệu, hoặc hỗ trợ tốt nhất cho công việc kinh doanh của bạn".

Page 1 of 3 1 2 3